Ukomplisert hypertensjon

Pasienter har ukomplisert hypertensjon hvis de har fått en av disse diagnosene:

 

ICPC: K86

ICD-10: I10

 

Komplikasjonene kontrolleres også separat, slik at en person vil bli vurdert som koronarsyk selv om hypertensjonsdiagnosen er "ukomplisert".