Hypertensjon

En pasient har hypertensjon bare hvis diagnosen er kodet, enten som ukomplisert hypertensjon, eller hypertensjon med organkomplikasjoner.

 

Blodtrykksmidler

Mange blodtrykksmidler har flere indikasjoner, og bruk av disse er derfor ikke tilstrekkelig til å bestemme at pasienten har hypertensjon.

 

Blodtrykksverdier

Blodtrykksverdier fra journalen brukes normalt ikke til å identifisere en pasient som hypertoniker.  I regelsett for forebyggende kardiologi brukes likevel blodtrykksverdier over 180/110 til å plassere en pasient i prioriteringsgruppe 2b.