Positive effekter ved bruk av GBD
Av Magne Rekdal, 17. november 2011
  
Les mer...

Haraldsplass tar i bruk NOKLUS Diabetes
Av Magne Rekdal, 18. januar 2011
DSH blir brukersted nummer 20 (sykehus nummer 17) som tar i bruk NOKLUS Diabetes.  
Les mer...

DRUID overtas av Legemiddelverket
Av Magne Rekdal, 12. november 2010
Statens Legemiddelverk skal tilby en interaksjonsdatabase som en del av FEST - Forskrivnings og Ekspedisjonsstøtte.  Som et ledd i dette overtar Legemiddelverket nå ansvaret for DRUID.  
Les mer...

Bakgrunnsinfo om GBD
Av Kjell Krüger, 14. april 2010
Vi har samlet litt bakgrunnsinformasjon om GBD-prosjektet.  
Les mer...

Positiv utvikling for DRUID
Av Magne Rekdal, 8. februar 2010
Antallet besøk og sidevisninger på DRUID (www.interaksjoner.no) hadde en sterk vekst fra 2008 til 2009.  Siste år hadde 571 456 sidevisninger, mot 407 810 sidevisninger året før, en økning på 40,1%.  
Les mer...

Utviklingsavtale med Bergen Kommune
Av Magne Rekdal, 21. desember 2009
Emetra og Bergen Kommune v/ kommunaldirektør Finn Strand har i dag undertegnet en avtale om samarbeid rundt videreutvikling av et journalsystem for sykehjem.  Avtalen er en del av et OFU-samarbeid støttet av Innovasjon Norge.  
Les mer...

Elektroniske epikriser til GBD
Av Magne Rekdal, 19. september 2009
Fra begynnelsen av september mottar brukerne i GBD-prosjektet epikriser elektronisk fra Haraldsplass og Haukeland Sykehus.  
Les mer...

Besøk på Socialdepartementet
Av Magne Rekdal, 5. juni 2009
Socialdepartementet i Sverige har vist interesse for SmartLiving-konseptet som Emetra utvikler i samarbeid med Pfizer, og Emetra ble invitert til å presentere teknologien for en bredt sammensatt gruppe på departementet i dag.  
Les mer...

Brukerundersøkelse GBD
Av Magne Rekdal, 18. mars 2009
I samarbeid med Løvåsen Undervisningssykehjem er det gjennomført en spørreundersøkelse blant FastTrak brukere.  Resultatene var svært gledelige, og gir inspirasjon til videre arbeid.  
Les mer...

Hva skjer med Argus og SmartHeart?
Av Magne Rekdal, 7. februar 2009
I begynnelsen av februar mottar mange leger et brev fra Pfizer om at de stopper support på Argus, T3 og SmartHeart. Bakgrunnen for dette er at avtalen mellom Emetra og Pfizer Norge ikke er fornyet.  
Les mer...

FastTrak i tidsskriftet
Av Magne Rekdal, 9. januar 2009
FastTrak er et strukturert dokumentasjonssystem som kan tilpasses ulike fagområder.  Et prosjekt der FastTrak brukes er nylig omtalt i Tidsskrift for den norske Legeforening.  
Les mer...

Infodoc oppdateringer
Av Magne Rekdal, 19. juni 2008
Problemer etter oppdateringer av Infodoc Plenario?  
Les mer...

Driftsansvar for DRUID
Av Magne Rekdal, 21. februar 2007
Emetra overtar driftsansvaret for DRUID etter at en tidligere samarbeidspartner går til skifteretten.  
Les mer...

Nedlastinger

Om Emetra AS

  • Emetra AS ble stiftet 15.03.2004 av Magne Rekdal. MR har erfaring som lege fra det private og offentlige helsevesenet, og har også arbeidet med Helse-IT prosjekter for Pfizer i 6 år.
  • Emetras formål er å utvikle programvare for helsevesenet, med fokus på beslutningsstøtteverktøy.
  • Firmaet har 3 ansatte, 1 på heltid og 2 på deltid. I tillegg leies det inn eksperter på prosjektbasis.
  • Årsomsetningen har variert fra 1,7 til 2,4 mill NOK, og vi har hatt overskudd siden starten.