Emetra AS ble 3. oktober 2015 fusjonert med DIPS ASA. Aktuelle lenker: